FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

७८/७९ 01/27/2023 - 13:27 PDF icon राजगढ गाउपालिका मलेप, २०७९.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

७८/७९ 09/15/2021 - 14:32 PDF icon आ.व. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

आ.व. २०७५/७६ को महा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

७७/७८ 08/27/2020 - 13:00 PDF icon आ.व. २०७५/७६ को महा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

आ.व. ०७४-०७५ को आ.ले.प. प्रतिवेदन

03/03/2019 - 15:52 PDF icon आ.व. ०७४-०७५ को आ.ले.प. प्रतिवेदन

आ.व. २०७३-०७४ को लेखापरीक्षण को प्रारम्भिक प्रतिवेदन

03/03/2019 - 15:50 PDF icon आ.व. २०७३-०७४ को लेखापरीक्षण को प्रारम्भिक प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५ को प्रारम्भिक वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

03/03/2019 - 13:17 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको आ.व. ०७४/०७५ को प्रारम्भिक वार्षिक लेखा प्रतिवेदन