FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८१-०८२ को बजेट ८०/८१ 06/28/2024 - 10:46 PDF icon आ.व. २०८१-०८२ को बजेट.pdf
आ.व. २०७९-०८० को बजेट ७९/८० 07/19/2023 - 07:31 PDF icon 2080-081 budget.pdf
आ.व. २०७९-०८० को बजेट ७८/७९ 06/30/2022 - 16:05 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को बजेट.pdf
आ.व. २०७८-२०७९ ७८/७९ 08/17/2021 - 11:47 PDF icon budget 078-079.pdf
फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:13 PDF icon फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
देवानी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:12 PDF icon देवानी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:12 PDF icon महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका.pdf
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:11 PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:09 PDF icon न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 07/19/2021 - 13:08 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf

Pages